DEX CLUB
Home l News l Video l Product l Download l Webboard l ร่วมงานกับเรา
     
HOME l WEBBOARD l LOGIN

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 big005
ไฟไหม้ฟาง..แก้ไขไม่ได้ ' การ์ตูนเด็ก ' ' เซ็กซ์ - รุนแรง ' มีครบ
 
สุนัขใหญ่ใจงงงวย

  ร้อยเอก
 
 Post : 3555

ประเด็นเรื่องความ " ไม่เมาะสมต่อเด็ก - เป็นภัยต่อเด็ก " ที่ปรากฏตามเสื่อต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดเทอม โอกาสที่เด็กจะเสพสื่อต่างๆ ก็มีมากขึ้น ซึ่งหากพ่อแม่ผู้ปกครองคัดกรองไม่ดีหรือดูแลไม่ทั่วถึงก็อาจเกิดปัญหาตามมา อย่างล่าสุดก้เพิ่งมีข่าว " การ์ตูน " ในสื่ออินเทอร์เน็ต ตั่งชื่อเรื่องตามการ์ตูนญี่ปุ่นทางทีวีเรื่องดังเรื่องหนึ่ง แต่เนื้อหากลับเป็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ลามกอนาจาร

ขนาด " การ์ตูน " ก็ยังมีประเภทที่ " เป็นภัยต่อเด็ก " และแม้แต่ " การ์ตูนในฟรีทีวี " ก็ใช่ว่าไร้ภัยแฝง ?!?

ทั้งนี้ จากรายงานผลการศึกษาเรื่อง " รายรายการการ์ตูนเด็ก ในฟรีทีวี " ที่จัดทำโดยโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม หรือ มีเดีย มอนิเตอร์ (Media Monitor) ในเดือน ต.ค. 2551 พบว่า.....

รายการเด็กและการ์ตูนสำหรับเด็กในช่องฟรีทีวี หรือช่องที่สามารถเปิดทีวีรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น ในส่วนของการ์ตูนส่วนใหญ่มีแก่นเรื่อง 8 แก่นเรื่อง คือ...

1. เรื่องของภาวะโลกร้อนหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ

2. การปฏิบัติตนเป็นคนดี

3. ความรักความอบอุ่นในครอบครัว

4. มิตรภาพระหว่างเพื่อน

5. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

6. การต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรม โดยมีธรรมะเป็นผู้ชนะ

7. การดูแลตนเองและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

8. การให้ความรู้และพัฒนาเด็กตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

นอกจากนี้ ยังพบค่านิยมที่ดีสอดแทรกอยู่ในการ์ตูน อาทิ... การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้ มีน้ำใจ ขยันหมั่นเพียร รักสิ่งแวดล้อม สามัคคี กล้าหาญ รู้จักสำนึกผิด และยึดมั่นความดี ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่เป็น " ค่านิยมเชิงบวก " ของการ์ตูนเด็กที่ศึกษาพบในช่องฟรีทีวี ณ ปัจจุบัน

แต่ขณะเดียวกันในการ์ตูนก็มี " ค่านิยมเชิงลบ " มีเรื่องมีองค์ประกอบที่ไม่ดีต่อเด็กแทรกอยู่ด้วย !!

จากผลการศึกษาการ์ตูนในช่องฟรีทีวีพบว่า... เด็กไทยช่วงวัย 3 - 6 ขวบยีงขาดรายการการ์ตูนเด็กที่เหมาะสม พบว่าการ์ตูนหลายเรื่องมี " ภาพอคติตัวแทน " หรือมี " เรื่องเพศ - ความรุนแรง " สอดแทรกอยู่ด้วยการ์ตูนทุกเรื่องที่นำเสนอมีฉากความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ วัตถุ มีรนำเสนอเนื้อหาเรื่องเพศ ผ่านมุมกล้อง ชุดเสื้อผ้า และความสำพันธ์ของตัวละครที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งบางส่วนยังมีการใช้ภาษาลามกหยาบโลน

ที่สำคัญคือยังขาดการคำนึงถึงช่วงวัยที่เหมาะสมของกลุ่มอายุผู้ชม

จากชุดข้อมูลที่โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมใช้ทำการศึกษา พบว่า... มีรายการการ์ตูนเด็กรวมกันทุกช่องในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาจำนวน 29 รายการ 35 เรื่อง รวมเวลาออกอากาศเฉพาะเนื้อหาการ์ตูน รวม 1052 นาทีต่อสัปดาห์ โดยทีวีช่องที่มีสัดส่วนเนื้อหาการ์ตูนออกอากาศมากที่สุดนั้น เวลาออกอากาศอยู่ที่ 310 นาทีต่อสัปดาห์ ขณะที่ทีวีช่องที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด เวลาออกอากาศคือ 25 นาทีต่อสัปดาห์

" ค่านิยมเชิงลบ " ที่พบจากการ์ตูน คือประเด็นเรื่องความรุนแรง การใช้ภาษา เนื้อหาเรืองเพศ และภาพอคติตัวแทน ที่ปนแทรกอยู่ในการ์ตูนที่ออกอากาศนั้น สำหรับ " เรื่องเพศ " การ์ตูนบางเรื่องสำรวจพบจากมุมกล้องที่สื่อไปในเรื่องเพศ การ์ตูนบางเรื่องตัวละครมีการ แต่งตัววาบหวิว เน้นสัดส่วนผู้หญิง

บางเรื่องมีการเล่นมุกเพื่อให้ตลก เช่นการพลาดไปโดน กระโปรงหลุด การ์ตูนนินจาบางเรื่องมีฉากที่ตัวละครที่เป็นหญิง ใส่ชุดสั้นรัดรูป จนทำให้ตัวละครชายเห็นแล้วเลือดกำเดาไหล

นอกจากนี้ การ์ตูนในฟรีทีวีบางช่อง - บางเรื่องยังมีฉากความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เช่นมีฉากตัวละครชายฝันหวาน จินตนาการว่าได้ กอด และได้ จูบ คนรัก เป็นต้น

เหล่านี้ไม่เหมาะกับศีลธรรม - ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีอิทธิพลต่อเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการมีคู่ครองก่อนวัยอันควร !!

ส่วน " เรื่องความรุนแรง " พบในการ์ตูนแทบทุกเรื่อง โดยประเด็น รุนแรงต่อร่างกาย จะพบมากที่สุด โดยภาพการบาดเจ็บที่นำเสนอ 2 ลักษณะคือ เจ็บจริง เสียชีวิตจริง และเจ็บหลอกๆ ตายปลอมๆ ขณะที่ รุนแรงต่อจิตใจและวัตถุ ก็พบมากไม่แพ้กัน โดยระดับความรุนแรงมีความหนักเบาต่างกันไปตามแนวของเรื่อง

ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังมีการระบุและตั้งข้อสังเกต สรุปได้ว่า... รายการและการ์ตูนสำหรับเด็กที่จะนำออกอากาศนั้น นอกจากควรมีการศึกษาข้อมูลค้นคว้าและสำรวจผู้ชมก่อน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังควรต้องคำนึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก โดยไม่เป็นการยัดเยียดเนื้อหาจนเกินไป

ที่สำคัญควรมีการกำหนดเรตติ้งให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงกับเนื้อหาที่ออกอากาศอยู่ ไม่ใช่การมุ่งนำเสนอเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด - ทางธุรกิจเท่านั้น วึ่งช่อง " ฟรีทีวี " ในเมื่องไทยในปัจจุบัน ยัง " เป็นสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบได้ในวงกว้าง " จึงเป็นที่มาของการสำรวจรายการการ์ตูนเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ในเดือน ต.ค. 2551 วิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาเนื้อหาและค่านิยมในการ์ตูนเด็กว่ามีลักษณะอย่างไร ?

ทั้งในอินเทอร์เน็ต - ในหนังสือ - ในฟรีทีวี...มีอยู่เกลื่อน " ภัยต่อเด็ก " ใน " การ์ตูน " นับวันยิ่งมาก...ยิ่งแรง หากยังแก้ไขกันแบบไฟไหม้ฟาง...ไม่มีทางสำเร็จ !!.

ข้อความทั้งหมด คัดลอกมาจาก หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง ข้อความทุกข้อที่เขียนลงไปนั้น มาจากแหล่งข้อมูลนั้นทุกคำ ไร้การเสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้น หรือแม้แต่ประโยคที่ใช้ตัวหนา ก็ทำตามแหล่งข้อมูลทุกประการ

* ส่วนตัวผมคิดว่า เค้าน่าจะไปสำรวจรายการ " ละครหลังข่าว " มั่งนะ

 
 
แจ้งลบกระทู้นี้ เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น Vote  กระทู้นี้
แสดงความคิดเห็น
 Posted : 2009-04-02 17:01:23  IP : (61.7.189.*)
Bookmark and Share

Hyperion
 Posted : 2009-04-02 17:19:15   IP : (58.9.175.*)
 


  พันตรี
 
 Post : 4948

"เหล่านี้ไม่เหมาะกับศีลธรรม - ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีอิทธิพลต่อเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการมีคู่ครองก่อนวัยอันควร !! "

นี่ไงที่ทำให้ประเทศเราไม่พัฒนาไง....

ก็มัวแต่ยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่นั่นแหล่ะนะ....ไอ่การยึดติดมันก็ดีอยู่หรอก แต่"ยึดติด" กับ "อนุรักษ์" มันต่างกัน....ซึ่งสังเกตุกันบ้างมั๊ยครับว่าเวลามีอะไรก็เอาคำว่า "ยึดติดประเพณีไทย" มาอ้างทุกที....เป้นข้ออ้างครอบจักรวาลสุดๆ....ผมเบื่อมาก มันไม่ช่วยให้คนเราพัฒนา แต่มันทำให้คนเรายืนอยู่กับที่มากกว่า

ลองดูเมืองนอก...ประเทศที่เป็นผู้นำทั้งหลายดูนะว่าเค้ายึดติดกับประเพณีรึเปล่า?....ดูอย่างอเมริกาซิ๊ที่มันรวยที่สุด มีอำนาจมากสุด...มันมายืนบ่นเรื่องยึดติดประเพณีมั๊ย???

ถ้าประเทศไทยมัวแต่คิดตื้นๆแบบนี้ โดราเอม่อน ก็ไม่ได้ดูหรอกครับ....คงจะดูแต่ โฟร์แองจี้,ด๊อกกะดู๊บ,สังข์ทอง อะไรนี่อยู่นั่นแหล่ะ....

มันไม่พัฒนาครับพี่น้อง....

รวมไปถึงเกมส์ มีอะไรก้โทษเกมส์ โทษมันเข้าไป....

จำไว้เลยนะ...ว่า "มีอะไรอย่าโทษเกมส์ โทษสมองคนเล่นดีกว่า"

อ่านแล้วของขึ้นจริงๆ....อีกหน่อยหมดไอ่พวกหัวโบราณพวกนี้แล้วคงไม่มีแล้วล่ะนะ....ประเทศจะได้เจริญซะทีวุ้ยยย

 
 Comment : 1
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

waiteenzzz
 Posted : 2009-04-02 17:30:20   IP : (61.91.193.*)
 
1-2-3 rider kick !!!!

  ร้อยตรี
 
 Post : 1587

ขนาดโดราเอมอนยังเซ็นเซอร์ตูดซูเนโอะเลยครับ

 
 Comment : 2
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

WhiteSnake
 Posted : 2009-04-02 17:48:52   IP : (124.121.192.*)
 


 ทหารไร้สังกัด
 
 Post : 35

การ์ตูนเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กแต่ว่า...........
เด็กสมัยนี้เหรอ 6 โมงเช้า มันมาออกันอยู่หน้าร้านเนทแล้ว - -'

เคยถามนะว่า "น้องรู้หรือเปล่าว่าการ์ตูนฉายช่องไหน?"
เด็กตอบ "ไม่รู้อ่ะเพ่ อย่ามากวนได้มั้ยจะเล่นเกมส์" (น่าตบกบาลจริงๆ) - -*

เนื้อหาในการ์ตูน(ที่ญี่ปุ่น)เน้นไปทางผู้ใหญ่ๆกันซะมากกว่า(ในความคิดของผมนะ)
ทีนี้พอเด็กไทยมาดูก็เลยโดนหาว่ากลายเป็นการมอมเมา / สื่อลามกไปซะงั้น - -*
เผลอๆเด็กบางคนความคิดมันไปไกลกว่าตัวแล้ว

สุดท้ายแล้วจะให้เอาอะไรมาฉายล่ะ?
จ้า~~มะจ๋าทิงจ้า~มะจ๊าทิงจ้า
พวกม่อนๆทั้งหลาย? ดิจิม่อน / โปเกม่อน / โดราเอม่อน(อันหลังนี่ผมดูนะ อิอิ)
ได้ครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ข้อ 1-8 (ยกเว้นโดราเอม่อนบางตอนที่โนบิตะเกรียนแตกบ้าง ฮ่าๆๆ)

แปลกนะดูการ์ตูนมาตั้งแต่จำความได้ ไม่เคยดูแล้วคิดอะไรมันลึ้งซึ้งขนาดนั้นเลย (Tom&Jerry เอาฆ้อนทุบ เตารีดฟาดหน้า มีดไล่ฟัน ปาระเบิดใส่กัน ยิงปืนปังๆๆ ตอนดูขำขี้แตกขี้แตนไม่เห็นจะคิดอะไรเลย? ทั้งๆที่ใช้ความรุนแรงกันเห็นๆ?)

ขึ้นอยู่พ่อแม่ / ผู้ปกครองด้วยต้องช่วยๆกันดูแลให้เด็กๆดูการ์ตูนที่เหมาะสมกับวัยของเขาและต้องคอยบอกด้วยว่ามันเป็นการ์ตูนเขาสร้างเสริมปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ความจริง

ปล.ไปสำรวจ "ละครหลังข่าว" กับ "หนังโรงบางเรื่อง" บ้างนะ

 
 Comment : 3
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

dumdee
 Posted : 2009-04-02 18:58:35   IP : (125.24.163.*)
 
ดำดีศรีสวัสด์ฉวัดเฉวัยนเสถียรซะไม่มี

  พันเอก
 
 Post : 6757

ยังอ่านไปจบแต่เหลือบไปเห็นประโยคนี้
การ์ตูนบางเรื่องตัวละครมีการ แต่งตัววาบหวิว เน้นสัดส่วนผู้หญิง

สะดุ้ง.. แล้วงี้เวลาพ่อแม่พาเด็กไปไหน แล้วเจอผู้หญิงใส่รัดรูปคงต้องปิดตาเด็กทุกครั้งที่เห็นกันเลยทีเดียว

 
 Comment : 4
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

G[n] Zo[N]aR +
 Posted : 2009-04-02 19:10:30   IP : (222.123.26.*)
 
ガンプラ戦士

  ร้อยตรี
 
 Post : 1689

คุณลองไปตรวจสอบละครหลังข่าวบ้างสิ... มันมีอะไรที่ดีไปกว่าการ์ตูนงั้นหรอ???
เปล่าเลย... มีทั้งตบตีกัน ยิงกัน ทำร้ายกัน ข่มขืนกัน ฯลฯ
นี่หรอที่คุณคิดว่าดี แล้วมาว่าการ์ตูนอย่างนี้... ไม่รู้จักคิดเลย นี่แหละ ประเทศถึงล่มจม.. - -*

 
 Comment : 5
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

สมาชิกปีกพิสุทธิ์
 Posted : 2009-04-02 19:22:31   IP : (125.27.13.*)
 
สาวน้อยไอดอล

  ทหารเกณฑ์
 
 Post : 230

ส่วนใหญ่การ์ตูนก็มักจะเป็นดังที่กล่าวมาจริงนั้นเเหละนะเจ้าค่ะ
เเต่ว่าหากท่านคิดเช่นนั้นก็ไม่ผิดหรอกนะเจ้าค่ะ เพราะบางท่านอาจจะเป็นพวกหัวโบราณมากๆน่ะเจ้าค่ะ
(แต่คิดว่านะเจ้าค่ะ ละครบางเรื่องน่ะเน้นเรื่องเเบบนั้นบ่อยกว่าการ์ตูนซะอีกเเต่ถ้ากล่าวถึงการืตูนข้าน้อยก็ขอพูดเรื่องเนกิมะนะเจ้าค่ะ หวิวเเบบสุดๆ โอ้
)
แต่ข้าน้อยคิดว่าการเล่น ดูหรืออ่านมันก็แล้วแต่สมองของคนเรานะเจ้าค่ะ ว่าอันไหนดีไม่ดี แต่สำหรับพวกไม่มีสมองหรือสมองมีเเต่เรื่งแบบนั้นก็คงช่วยไม่ได้หรอกนะเจ้าค่ะ

 
 Comment : 6
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

Kana-art
 Posted : 2009-04-02 19:28:57   IP : (202.44.7.*)
 


  ร้อยตรี
 
 Post : 1999

waiteenzzz เขียนเมื่อ 2009-04-02 17:30:20
ขนาดโดราเอมอนยังเซ็นเซอร์ตูดซูเนโอะเลยครับ

สงสัยกลัวเด็กไทยหันไปกินถั่วดำมั่ง 
 Comment : 7
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

art
 Posted : 2009-04-02 19:43:14   IP : (61.19.67.*)
 
คนเล่นบาคุกัน

  ทหารเกณฑ์
 
 Post : 420

ผมอ่านข่าวที่คุณ Big มาบอกแล้วครับ อยู่ในหนังสือพิมพ์"ไทยรัฐ" วันที่ 1 เมษายน 2552 ครับ ก็ อย่างที่คุณ H บอกนั่นแหละครับ ยึดติด กับ อนุรักษ์ มันต่างกันครับ ถ้าเรามัวแต่ยึดติด เราก็จะไม่พัฒนาหรอกครับ ถ้าเราอนุรักษ์ มันก็จะอยู่กับเรานั่นแหละครับ แต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกด้วยนะครับ แต่คนไทยเราดันไปยึดติดกับ"วัฒนธรรมไทย"น่ะสิครับ ประเทศถึงได้ล่มจม ไม่เคยได้พัฒนาอะไรมากเลย ส่วนที่คุณ whitesnake ว่านะครับ ผมก็เคยดู ทอมแอนด์เจอร์รี่ กับหลานนะครับ หลานก็ถามว่า ทำไมทอมมันโดนทั้งตีหัว ระเบิด ตกบันได หัวโน ฯลฯ แต่แป๊บเดียวมันก็หายเหมือนเดิม มันไม่เหมือนจริงเลย ผมก็บอกว่า มันก็แค่การ์ตูน อย่าไปคิดอะไรให้เหมือนจริงให้มากนัก เพราะมันเป็นการ์ตูน ผมดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ การ์ตูนทำขึ้นมาให้เราสนุกเพลิดเพลิน แล้วจะมาว่าการ์ตูนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ หนังไทยเรายิ่งกว่าการ์ตูนอีก มีความรุนแรงครบครันเลยครับ และสุดท้าย เพื่อนทุกคนต้องดูการ์ตูนแบบมีวิจาราณญานนะครับ ท่องไว้ครับ มีสติเวลาดูการ์ตูน

 
 Comment : 8
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

herro
 Posted : 2009-04-02 19:59:18   IP : (124.121.33.*)
 
เด็กตกงานหน้าใหม่

  ทหารเกณฑ์
 
 Post : 125

สำหรับเมืองไทย การ์ตูนคือ สือสำหรับเด็ก
ตั้งแต่โดเรมอน ยัน คาโนค่อน มันคือสือสำหรับเด็กในความคิดของผู้ใหญ่ในบ้านเรา แต่ อะไรละคือการอนุรักษ์ การ์ตูนเรื่องสังทองหรือแม่ปลาบู่ ทุกเรื่องต่างมีเรื่องของเพศและความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง สังทองก็หกพ่อตาแม่ยายทำให้ภรรยาต้องมาลำบาก ตัดจมูกเฉือนหูของพี่เขยที่มาขอความช่วยเหลือ ถามว่ารุนแรงมั้ย ทุกคนคงมีคำตอบของตัวเอง แต่ที่มันไม่ผิดเพราะมันเป็นการ์ตูนที่ทำมาจากวรรณกรรมไทย แสดงให้เห็นแล้วว่าเมืองไทยไม่มีมาตราฐานในทุกๆเรื่อง ไม่แน่นะในอีก2-3ปี โดเรมอนอาจจะโดนแบนในประเทศไทย เพราะเป็นหุ่นยนต์ครายคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้า

 
 Comment : 9
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

I Love Anime
 Posted : 2009-04-02 20:30:56   IP : (118.172.136.*)
 
Servent Archer

  ทหารเกณฑ์
 
 Post : 144

เฮ้ยๆอารายนักหนานี่เมืองไทย บ้ากันไปใหญ่แล้ว
อารายๆก้อการตูนเกมส์ แว้วไอ้ละครหลังข่าวที่เนื้อเรื่องมันยิ่งกว่าล่ะ แหม่ๆทั้งนางเอกนางร้ายแต่งตัวแยยิ่งกว่าการตูนอีก พฤติกรรมที่สื่อออกมาแบบแย่ที่มี ทั้งตบ ตี ข่มขื่นเนี่ย ไม่เหงมันจาแบนมั่งง่ะ ผมว่าไอ้พวกผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยคิดที่ที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุเลยะเนอะ เดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ค่อยดูการ์ตูนทางฟรีทีวีหรอก (ไปเรียนพิเศษ หรือ เข้าร้านเกมกันแล้ว) คิดๆแล้วก็เหนื่อยใจครับ เมื่อไหร่ที่เมืองไทยนั้นจะเหมือนประเทศญี่ปุ่นซักที ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเค้าสนับสนุนให้ดูกันนะครับ เพราะว่าทางญี่ป่นเค้าเชื่อว่าการ์ตูนนั้นช่วยสอนเด็กให้รู้จักจินตนาการ สอนให้รู้ถูกผิด แล้วที่ประเทศเค้าเจริญเพราะเค้านำการ์ตูนไปเป็นแนวทางในการดำเนินทางชีวิตครับ คนยุ่นบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยยส่วนใหญ่ก็นำการ์ตูนเนี่ยหละไปเป็นต้นแบบ เศร้าใจครับ

 
 Comment : 10
แจ้งลบความคิดเห็นนี้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เจ้าของความคิดเห็นสามารถแก้ไขได้เท่านั้น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น

1 2 3

 
กรุณา log in หรือ สมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น
 
Username :
Password :
 
» สมัครสมาชิก

The Salads Club

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@dex.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
(C) Copyright : Dream Express [DEX] Co.,Ltd. All Rights Reserved | Term & Conditions | Contact Us