Nijigasaki School Idol Club?

โรงเรียนนิจิกาซากิ เป็นโรงเรียนมัธยมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ที่ตั้งอยู่ในเกาะโอไดบะ เมืองโตเกียว เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความสามารถอันหลากหลายมารวมกัน สมาชิกของ “ชมรมสคูลไอดอล” แต่ละคนนั้นมุ่งหวังที่จะเป็นสคูลไอดอลอันดับหนึ่ง เพื่อไล่ตามความฝันนั้น บางทีพวกเธอก็เป็นคู่แข่งกัน บางทีก็เป็นเพื่อนกัน