ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม สะสมแต้มแลกของรางวัล Ultraman Ginga  อัพเดทวันที่ 1 มกราคม 2559

1 January , 1970

วันที่ 1 มกราคม 2559
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท
– ด.ช. ศุภกร วิจิตร
– คุณ อภิวิชญ์ จริยานุเคราะห์
– ด.ช. ณัฐภัทร บุญเพ็ง
– คุณสุรชัย พันชูรัตน์ – ด.ญ. กรชนก วยัคฆานนท์ – คุณ อภิวัช จริยานุเคราะห์ – คุณ วันเฉลิม มุณีแก้ว – ด.ช. ณัฐชัย วุฒิมาชัย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งต่อไป อาจเป็นคุณ ด่วน ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน (อัพเดทรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 087-713-0968
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท
ด.ช. ภูวณัฏฐ์ เบื้องบนประเสริฐ คุณ สุภาภรณ์ เทศผล
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท – ด.ช. ภูวณัฏฐ์ เบื้องบนประเสริฐ
– ด.ช. อภิชาติ วิทยเขตปภา
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล Ginga Spark มูลค่า 699 บาท – ด.ช. มนัสรินทร์ เกฬสิน
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท – ด.ช. กรกิตตรัตน์ นิมิตรดี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท
– ด.ช. ประวีณ วยัคฆานนท์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท
– ด.ช. ปรวัฒน์ ทองประพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ผู้โชคดีได้รับของรางวัล นาฬิกา Ultraman Ginga มูลค่า 199 บาท
– ด.ช. นภรัฐ ทองน่วม – ด.ช. ธนกฤต วยัคฆานนท์ – คุณ หิรัญ สูริประเสริฐ – คุณขนิษฐา โน๊ตสิริ – คุณพลฤทธิ์ ใหม่จันทร์

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!