ติดต่อเรา

DREAM EXPRESS [DEX] CO., LTD.

19 Suanson 9, Ramkhamaeng 60, Huamark, Bangkapi,Bangkok, Thailand 10240

CONTACT

 • โทรศัพท์
  +66 2735 6830
 • โทรสาร
  +66 2735 6830
 • อีเมล์
  info@dex.co.th
 • เว็บไซต์
  www.dex.co.th

ช่องทางการติดตาม

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!