NeWS & UPDATE

Rest api not fould.

 • ผู้กำกับภาพยนตร์อนิเมะ Promare ออกมาพูดคุยเกี่ยวที่มาที่ไปของเรื่องนี้

  4 April , 2019

 • Dragon Quest: Your Story ภาพยนตร์อนิเมะ 3DCG เต็มรูปแบบของเกม Dragon Quest ปล่อยตัวอย่างแรก

  4 April , 2019

 • อนิเมะ อุลตร้าแมน ปล่อยตัวอย่างใหม่ และเบื้องหลังการทำโมชั่นแคปเจอร์

  30 March , 2019

 • แค่วาดฝันให้โลกสวย ฉบับยาว มีกำหนดฉาย 20 ธันวาคม 2019

  30 March , 2019

 • Romance Dawn มังงะต้นฉบับของ One Piece กำลังจะถูกสร้างเป็นอนิเมะ

  30 March , 2019

 • อนิเมะ Beastars ประกาศทีมงานและปล่อยภาพวิชชวลใหม่

  26 March , 2019

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!