NeWS & UPDATE

 • สมาคมจำหน่ายเนื้อหาออกนอกประเทศ ของญี่ปุ่นจะปล่อยมังงะต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 16 เรื่อง

  13 June , 2020

 • มังงะ Edens Zero ของอาจารย์ Mashima Hiro กำลังจะมีประกาศสำคัญ

  11 June , 2020

 • มังงะ ยูรากิโซ ที่นี่ผีน่ารักนะ ยืนยันการอวสาน และจะมี OVA ชุดใหม่

  8 June , 2020

 • มังงะ Kakushigoto ของอาจารย์ Kumeta Koji จะอวสานในวันที่ 6 กรกฎาคม ปี 2020

  4 June , 2020

 • มังงะ ยูรากิโซ ที่นี่ผีน่ารักนะ กำลังจะมีประกาศสำคัญ และเข้าสู่ช่วงไคลแม็กซ์ของเรื่อง

  31 May , 2020

 • ดราก้อนเควสท์ ได ตะลุยแดนเวทมนตร์ จะมีมังงะภาคต้นที่เล่าเรื่องของอวานตอนไปปราบฮาดลาร์

  30 May , 2020

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!