THE SALADS EVENT

1 January , 1970

THE SALADS มาเล่นกันเถอะ!!

BYTE IN A CUP เชิญชวนน้องๆหนูร่วมสนุกกับเครื่องเล่น เรือแตงโมยักษ์ บ้านนินจาดินดิน จาจ้าสไลเดอร์ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ลุ้นรับของที่ระลึก พิเศษ !! พร้อมกระทบไหล่เหล่าผองเพื่อน The Salads ตัวจริงเสียงจริง
12-15 พ.ย. นี้ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
แล้วพบกันนะครับ !!!!
ติดต่อสอบถามข้อมูล
https://www.facebook.com/TheSalads
http://www.thesaladsworld.com/th/

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!