NeWS & UPDATE

 • นักร้องสองเสียง Piko หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อรักษาตัวจากอาการไตวายระยะสุดท้าย

  15 August , 2019

 • Kidatani Hiroshi จะกลับมาร้องเพลงเปิดเพลงใหม่ให้อนิเมะ One Piece อีกครั้ง

  30 June , 2019

 • อนิเมะ บันทึกคดีเร้นลับของลอร์ดเอลเมลลอยที่ 2 จะได้ KajiuraYuka มาแต่งเพลงเปิดกับเพลงปิดให้

  14 June , 2019

 • Yuki Aira กับ KATSU จากวง angela ประกาศแต่งงาน

  24 May , 2019

 • นิตยสาร Bunshun ระบุ สมาชิกวง Kalafina อยากจะรวมตัวกันอีกครั้ง

  14 May , 2019

 • Hayashibara Megumi ประกาศออกจากสังกัด King Records

  29 April , 2019

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!