NeWS & UPDATE

 • นิตยสาร Bunshun ระบุ สมาชิกวง Kalafina อยากจะรวมตัวกันอีกครั้ง

  14 May , 2019

 • Hayashibara Megumi ประกาศออกจากสังกัด King Records

  29 April , 2019

 • zankoku na tenshi no thesis คว้าสองรางวัลจาก Heisei Anisong Taisho (พร้อมผลรางวัลปี ปี 1989-1999)

  5 March , 2019

 • Zankokuna Tenshi No Teeze คว้าสองรางวัลจาก Heisei Anisong Taisho (พร้อมผลรางวัลปี ปี 2000-2009)

  5 March , 2019

 • Zankokuna Tenshi No Teeze คว้าสองรางวัลจาก Heisei Anisong Taisho (พร้อมผลรางวัลปี ปี 2010-2019)

  5 March , 2019

 • อย่านิ่งนอนใจไม่ออกเสียง กับการโหวตสุดยอดเพลงอนิเมะในยุคเฮย์เซย์กับงาน Heisei Anisong Taisho

  31 January , 2019

Subscribe to our Newsletter

Get instant updates about our new products
and special promos!